Fasadas Nr.1 

Dizainerė Kristina Grybaitė. 

Konstrukcija klientų architekto. 

2020 m. 

0